Java: Type Promotion

Cách đây khá lâu mình đem đoạn mã đơn giản bên dưới hỏi một số bạn làm Java, cả juniors và seniors, tất cả các bạn đều bảo rằng đoạn mã này không có vấn đề gì, biên dịch và chạy được. byte b = 1; b = b * 2; Thật ra thì đoạn mã trên không thể biên dịch được. Trước tiên thử phân tích xem vì sao các bạn trả lời như vậy.

Kỹ năng mềm

Duy Do talked about Elasticsearch at Barcamp 2016

Mình không biết các ngành nghề khác như thế nào chứ riêng ngành kỹ thuật phần mềm như bọn mình đang làm thì kỹ năng mềm là kỹ năng cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sự thăng tiến và thành công trong sự nghiệp.