Cấu trúc thư mục hệ điều điều hành Linux

Lần đầu tiên bước vào khám phá thế giới của các “chú chim cánh cụt” có lẽ các bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy Linux có khá nhiều thư mục và không có khái niệm ổ đĩa như trên Windows. Nhìn chung các thư mục này đã được chuẩn hóa với những mục đích sử dụng nhất định. Mộ hệ thống Linux thường có những thư mục sau: